Search result: Budapest

Number of results: 60603

Sort by:

Filter by:
Media type
Name
Date of publication
Time of pubblication
Year of publication
Place of publication
Author
Publisher
Category
Language
Location
Person
Organization
No. Preview about the work Date/details
01 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/377473/377473_64_object_5167573.png

Ladinia : sföi culturâl dai Ladins dles Dolomites ; 28. 2004

Author:
Publication year:(2004)
Place of publication:San Martin de Tor
Publisher:Ist. Ladin Micurá de Rü
Physical description:304 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Type of medium:Book
Language: Deutsch; Italienisch; Ladinisch
Subject heading:g.Ladiner ; f.Zeitschrift<br />g.Ladinisch ; f.Zeitschrift
Category: Geographie, Reiseführer , Sprachwissenschaft
Notation:9 Rät - Tir - Z<br />12 Lk - Tir - Z<br />23 Tir 6 a ST - Z<br />23 Tir 11 ST - Z
Location mark:II Z 1.092/28(2004)
IDN:377473
Notations:ALD-II: 1. Arbeitsbericht/1a relazione al lavoro (1999-2003) / Hans Goebl ..., 2004</br> Bauer, Roland: Dialekte - Dialektmerkmale - dialektale Spannungen : von "Cliquen", "Störenfrieden" und "Sündenböcken" im Netz des dolomitenladinischen Sprachatlasses ALD-I / Roland Bauer, 2004</br> Eichenhofer, Wolfgang: Bemerkungen zu diversen Etymologien im NVRST / Wolfgang Eichenhofer ; [1]</br> Gsell, Otto: Probleme der zentralladinischen Toponomastik / Otto Gsell, 2004</br> Klump, Andre: ¬Das¬ Dolomitenladinische im wissenschaftlichen Kontext / Andre Klump, 2004</br> ¬De¬ Mauro, Tullio: Per l'educazione linguistica ladina / Tullio De Mauro, 2004</br> Mischì, Giovanni: Liturgie und Muttersprache : das Ladinische in der Kirche / Giovanni Mischì, 2004</br> Palfrader, Petra: "Gleich woar der Hoss net do, oba ma hot se nimmer mehr so verstonden unter sich ..." : Erfahrungen zur Zeit des italienischen Faschismus und der Option 1939 in St. Vigil anhand narrativer Interviews / Petra Palfrader, 2004</br> Plangg, Guntram: Romanische Namen in Obertilliach / Guntram A. Plangg, 2004</br> Tóth, Zsuzsanna: Grödner Holzschnitzereien in ungarischen Kirchen : ein Forschungsbericht / Zsuzsanna Tóth, 2004

Hits:Page 64
Snippet:
C satkai , E.: Sopron és k0rnyéke muemlékei, Budapest 1956. D erzsényi , D.: Magyarorszäg muvészeti emlékei, Budapest 1955, vol. 3. D ercsényi , D.: Ipolyi Arnold, in: “Mflemlékvédelem”, 1, 1974, 1-4. D ivald , K.: Egyhäzifafaragäsunk, in: F ieber H.: Korszerfl egyhazmflvészet, Budapest 1913, ohne pp. F ieber , H.: Modern muvészet, Budapest 1914. F inscher , L. (ed.).: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel/Basel 1999 ss. G enthon , I.: Magyarorszag muvészeti emlékei, Budapest 1951

. G erenday , A.: Budapest. Arpäd-häzi Szent Erzsébetplébàniatemplom, Budapest 1998. G udemus , J./S zentirmay , L. (eds.).: Összetört cmerek. A magyar arisztokratäk sorsa az 1945 utäni megpróbàltatàsokban, Budapest 1997. G udemus , J./S zentirmay , L. (eds.): A magyarorszägi fónemesség XX. szäzadi geneológiàja, Buda pest 1999, vol. 5. H egyi , A. (ed.): Deszk (Tanulmänyok), Deszk 1984. H orvath , D.: A bucsuszentläszl0i kegyhely t0rténete, Szombathely 1927. I llésy , J./P ettkó , B. (eds.): A Kiralyi

Könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemesség czim, czimer, el5név és jóhonossag adomanyozasoknak 1527-1867, a m.kir. orszägos levéltär felügyelete mellett összeäUüotta, Budapest 1895. I polyi , A.: A t0rténelem és a magyar t0rténeti szellem. Elnöki megnyitó beszéd a magyar t0rténelmi congresszuson Budapesten 1885. jul. 3-än, Budapest 1885. K ardos , D.: Vällaj k0zség t0rténete, Vallaj 2000. K as , I. (ed.): Gyümölcsolt0 Boldogasszony templomaink, Budapest 2000. K empelen , B.: Magyar nemes csalädok

, Budapest 1912. K empelen , B.: Magyar fórangù csalädok, Budapest 1931. K is -R acz , A./L abadi , L./V örös , G.: Szentes helyismereti kézik0nyve (Tanulmänyok), Szentes 2000. K ondor , K. (ed.), Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rädiöban, Budapest 2003; mit 2 CDs. K ostyal , L.: Szent Läszlö bücsüjärö templomok Zaläban, in: “Zalai Muzeum”, 6, 1996, 225. K ovacs , J.: A gyulai römai katolikus esperes kerület t0rténete, Gyula 2001. L egeza , L./S zacsvay , P: Felvidéki utakon, Budapest 1995, vol

. 4. L egeza , L./S zacsvay , P: Erdélyi utakon, Budapest 1998, vol. 4. Magyarorszäg värmegyéi és värosai, Arcanum Adatbazis Kft., Budapest 2002; 3 CDs, vol. 3. N agy , I.: Magyarorszäg csalädjai czmerekkel nemzedékrendi täbläkkal, Pest 1858. N émeth , J.: Zala megye muemlékei, Zalaegerszeg 1979. N.N.: Short description of the Magyar-Ovär Estate of his imperial and royal Highness prince Fre- deric, May 1902. Frigyes foherczeg 5 fensége magyar-óvari uradalma. Kiadatott az Essex tar- tomanyi mez5gazdasagi
(2004)
Animated view View list View tiles
02 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FPM/FPM_336_object_3938536.png

Fridolin Plant's neuer Führer durch Meran und dessen Umgebung

Author: Plant, Fridolin ; Hausmann, Raffael / Fridolin Plant ; Raffael Hausmann. Mit einem medizinischen Beitrage von R. Hausmann
Publication year:1904
Place of publication:Meran
Publisher:Plant
Physical description:XVI, 148 S.. - 8., verb. und verm. Aufl.
Type of medium:Book
Language: Deutsch
Subject heading:g.Meran <Region> ; f.Führer
Category: Geographie, Reiseführer
Notation:12 Fü - Tir<br />23 Tir 11 S
Location mark:I 302.970
IDN:501204
Notations:-

Hits:Page 336
Snippet:
toi}. Doiij.Yer dross IPeraiì itessei}- I n^n^iai-ui a©»6F- ^andluiig. Speditioiì—^oiüiriisgioi!. Depot der ßoyener u. Hetzer meine. Eräszbraqntwein des Brazay dolman ii? Budapest en * ♦ * Kleidepmac^er * * V ßerglauBert 6$.
1904
Animated view View list View tiles
03 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/377473/377473_65_object_5167574.png

Ladinia : sföi culturâl dai Ladins dles Dolomites ; 28. 2004

Author:
Publication year:(2004)
Place of publication:San Martin de Tor
Publisher:Ist. Ladin Micurá de Rü
Physical description:304 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Type of medium:Book
Language: Deutsch; Italienisch; Ladinisch
Subject heading:g.Ladiner ; f.Zeitschrift<br />g.Ladinisch ; f.Zeitschrift
Category: Geographie, Reiseführer , Sprachwissenschaft
Notation:9 Rät - Tir - Z<br />12 Lk - Tir - Z<br />23 Tir 6 a ST - Z<br />23 Tir 11 ST - Z
Location mark:II Z 1.092/28(2004)
IDN:377473
Notations:ALD-II: 1. Arbeitsbericht/1a relazione al lavoro (1999-2003) / Hans Goebl ..., 2004</br> Bauer, Roland: Dialekte - Dialektmerkmale - dialektale Spannungen : von "Cliquen", "Störenfrieden" und "Sündenböcken" im Netz des dolomitenladinischen Sprachatlasses ALD-I / Roland Bauer, 2004</br> Eichenhofer, Wolfgang: Bemerkungen zu diversen Etymologien im NVRST / Wolfgang Eichenhofer ; [1]</br> Gsell, Otto: Probleme der zentralladinischen Toponomastik / Otto Gsell, 2004</br> Klump, Andre: ¬Das¬ Dolomitenladinische im wissenschaftlichen Kontext / Andre Klump, 2004</br> ¬De¬ Mauro, Tullio: Per l'educazione linguistica ladina / Tullio De Mauro, 2004</br> Mischì, Giovanni: Liturgie und Muttersprache : das Ladinische in der Kirche / Giovanni Mischì, 2004</br> Palfrader, Petra: "Gleich woar der Hoss net do, oba ma hot se nimmer mehr so verstonden unter sich ..." : Erfahrungen zur Zeit des italienischen Faschismus und der Option 1939 in St. Vigil anhand narrativer Interviews / Petra Palfrader, 2004</br> Plangg, Guntram: Romanische Namen in Obertilliach / Guntram A. Plangg, 2004</br> Tóth, Zsuzsanna: Grödner Holzschnitzereien in ungarischen Kirchen : ein Forschungsbericht / Zsuzsanna Tóth, 2004

Hits:Page 65
Snippet:
Révai Nagy Lexikona, Budapest 1998; 2 CDs. S choen , A.: A budai Szent Anna-templom, Budapest 1930. S choen , A.: A budapesti józsejvàrosi rk. plébàniatemplom, Budapest 1938. S zigetvary , É.: Budapest. Magyar Orszàgos Levéltàr, Budapest 2001. S zvitek , E.: Nézzük meg együtt! A bùcsùszentlàszlói barokk templom és kegykàpolnàja, in: “Mflvészet”, 4, 1989, 50-53. T arr , L.: A belvàros regényes életrajza, Budapest 1984. T óth , F. (ed.).: Csongràdmegye épttészeti emlékei, Szeged 2000. T óth

, Zs.: 100 éves a deszki templom, Neogót ékszerdoboz, in: Szeged-Csanàdi Egyhàzmegye ka- lendàriuma a 2004. évre, Szeged 2003, 32-34. U jj , L (ed.): Budapest templomai, III. kerület, in: Budapesti Vàrosvédó Egyesület, Templomt0rté- neti sorozat 1., Helyt0rténeti füzetek 1, 2002, 16. V alter , I.: A bùcsùszentlàszlói r.k. (volt jerences) templom helyreàllttàsa, in: “Mflemlékvédelem”, 1, 1974, 16-21. V arga , Gy.: Vallàsi tàrgyù emlékek Pusztacsalàdon, Budapest 1977. V i ' zy , L.: Gonzaga szent Alajos

a harmadikon, in: “Szmes Belvàros. A Belvàros j0v0jéért Egyesü let lapja”, 22.6.1997, 22. Z ahora , J.: A jajaragàszat meghonosùàsa érdekében, Arad 1899. Z samboki , P: IV. Kàroly kiràly szenvedése Madeiràn és jàmbor halàla, Budapest 1922. Alle Aufnahmen von Zs. T óth , Budapest. 7. Resumé I conzec “autés tiroleisc” y dantaldut “scultures tiroleises” é ben conescius te Ungaria, che é y fova tres duta sia storia dassen lieda al raion cultural austriach te n significat plu lerch. Purempò é les operes d’ert

te gliejies dla Budapest d’aldidancuei che ence te pose de pelegrinaje di franzescans o tles gliejies di carmelitans... Tla gran planura él enchinamai dret na gran “catedrala di paurs” con autés tiroleisc... La enrescida sistematica dla creazion di gherdeines che à fat autés y che à ziplé arichirà sibe la storia dl’ert de Gherdeina che chela dla Ungaria.
(2004)
Animated view View list View tiles
04 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/DOL/1924/16_05_1924/DOL_1924_05_16_2_object_1201491.png

Dolomiten

Pages:12 Pages
Media type:Newspaper
Publication date:16.05.1924

Hits:Page 2
Snippet:
«^BILDER AUS ALLER WELT Futzballkampf Budapest—Berlin 4 :1 Kantseicr in Königsberg Weihe des »enen kanlgrabes n» der öchlohkirche Ansprache des Oberbürgermeisters Der italienische Premier Mussolini beim Spiel Start zum internationalen Gehen ,Qucr durch Berlin- mit einem jungen Löwen S-ioakiuell
16.05.1924
Animated view View list View tiles
05 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/AHWB/1899/23_11_1899/AHWB_1899_11_23_10_object_5015384.png

Andreas Hofer Wochenblatt

Pages:14 Pages
Media type:Newspaper
Publication date:23.11.1899

Hits:Page 10
Snippet:
— 518 \ '■ - Mehlpreise in Kronenwährung: Ab Wien neue Type: e; 8 27 25 eo Ab Budapest neue Type: 24 60 23 40 22 60 21 80 2080 1720 1420 II 60 versenden wir franco: 1 UM-K.»lr«Krr, t HMS-Mündle, mit vielen schönen Erzählungen, Vereinsbuchhandlung, Innsbruck. /
23.11.1899
Animated view View list View tiles
06 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/FBG/FBG_31_object_3918028.png

Führer durch Bozen-Gries : unter besonderer Berücksichtigung der vier neuen Bergbahnen und der großen Dolomitenstraße

Author: Wolff, Karl Felix / Karl Felix Wolff
Publication year:1909
Place of publication:Bozen
Publisher:Selbstverl.
Physical description:196 S. : Ill.. - 3. Tsd.
Type of medium:Book
Language: Deutsch
Subject heading:g.Bozen ; f.Führer ; <br />g.Gries <Bozen> ; f.Führer ; <br />g.Südtirol ; f.Führer
Category: Geographie, Reiseführer
Notation:12 Fü - Tir<br />23 Tir 11 S
Location mark:II A-35.936
IDN:501183
Notations:In Fraktur

Hits:Page 31
Snippet:
Franzensfeste—Budapest, während der Meaner Kursaison (1. Sep- tember bis 31. Mai): Meran-Bozen —Budapest und Meran— Bozen—Innsbruck—Arlberg—Ostende, endlich Innsbruck—Paris. Speisewagen: Bozen—München, Innsbruck—München, Villach—Leoben (beim Tagesschnellzug Bozen —Wien, der einstweilen nur im Sommer ver- kehrt), endlich Bozen—Verona. Schlafwagen: Bozen—München und München—Bozen, Bozen—Wien und Wien—Bozen. Fahrtdauer: Stunden Von München nach Bozen 7—8 „ Berlin nach Bozen . . 17—22 „ Leipzig

nach Bozen . 15—18 „ Hamburg nach Bozen (über München) ...... 24 „ Ostende nach Bozen 25 „ London über Dover — Calais—Basel—Innsbruck nach Bozen 30 „ Wien nach Bozen 15 „ Budapest nach Bozen . 38—20 „ Rom nach Bozen 18 „ Venedig nach Bozen. 6 „ Mailand nach Bozen 7 „ der Riviera nach Bozen 18 „ Zürich nach Bozen . . 11 „ Paris nach Bozen 37 „ St. Petersburg nach Bozen 65 „ Salzburg nach Bozen . . . 10 „ Innsbruck nach Bozen 37 4 —4 „ Verona nach Bozen 3—4 „ Köln nach Bozen 19 „ Graz nach Bozen
1909
Animated view View list View tiles
07 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BTV/1882/07_07_1882/BTV_1882_07_07_7_object_2896094.png

Der Bote für Tirol

Pages:8 Pages
Media type:Newspaper
Publication date:07.07.1882

Hits:Page 7
Snippet:
lung ihre Einkäufe mache», man wird eS gewiß so finden. Kinderwagen, welche jetzt anderwärtig als neu annoncirt und anempfohlen werden, solche Wagen hat man bei mir schon vor 12 Jahren bekommen. Gvfte k. k. priv. Donau-Dmnpfsöhiffahrts-GefellsÄmft. Auszug aus der Fahrordnung der Passagierschiffe vom 10. Juni 1882 bis auf Weiteres. von Passau nach Linz . Linz . Wien » Wien . Preßbnrg „ Wien . Budapest Budapest „ Wiohäcs täglich 3 Uhr Nm. 7-/2 Früh 5 . Nm. 7 „ Früh 12 „ Mtg. und außerdem täglich

Sonntag ausgenommen 11 Uhr Abd. von Budapest nach Senilin täglich, Sonntag aus genommen 11 Uhr Abd. „ Budapest nach Qrsova und den Stationen der untersten Donau, Dienstag**, Donnerstag und Samstag* t 1 Uhr Abends. Ankunft in Orsova, Donnerstag**, Samstag und Montag* -1 Uhr Nachm. Nnstzuk - Giurgevo» Samstag**, Montag und Mittwoch*, Früh. . Galatz» Sonntag**, Dienstag und Donnerstag Früh. Constantinopel , Sonntag** und Donnerstag Äorm. Odessa» Dienstag** Früh. von Littj nach Passall täglich o Uhr Früh

. Wien .. Lin; . V-7 . Prcßburg. Wien o . , „ Budapest .. Wien „ li . Abd. „ Mohäcs . Budapest .. '/».i . Nm. und außerdem täglich, Samstag ausgenommen, >/»3 Uhr Früh. . Semlin »ach Budapest» täglich, Freitag auSge- nominen, v Uhr Früh. . Orsova nach Budapest» Dienstag, Frcilag und Sonntag Früh. . Nustzuk-Giurgevo »ach Budapest» Sonn- tag Vorm., Mittwoch* Nm. und Freitag Am. » Galatz nach Budapest» Samstag**, Dienstag und Donnerstag Uhr Norm. „ Conftantinopel» Dienstag* Nachm. . Odessa» Donnerstag

** 4 Uhr Nachm. NL. Die Verbindung mit Eonstantinopel findet via. Zlustzuk-Parna statt und zwar von ZUlstzuIl nach ziarna per Bahn und ab da per LloyddaiNpfer, jene mit Gdessa vis. Ealah. Wien am 10. Juni 1882. 45S—l Acht Wiedaillen. analistrt und begutachtet durch die LandeS-Akndeillic in Budapest, Professor Dr. Ztölzel in München, Professor Dr. Hardy in Paris und Professor Dr. Eichliorne in London, wird von Kapazitäteil der Medizin ln Folge hohen Gehaltes an Lithion, be- sonders bel hartnäckigen

Leiven der VerdailUNgs- Organe und Harnbeschwerden erfolgreichst ange- IZ I l'l' ^ ^ ^ D wendet und gegen Andere bekannte Bitterwässer inS- »S I I I Qi» »» besonders vorzüglich empfohlen. Worrüthlg tn allen Apotheken und Mtneralwasser-Handlungen, in Innsbruck bei Wiartin Tslhurtschen- thaler tn stets frischer Füllung. 2iss 4-io Die Versendungs-ZZirektiou, Budapest. Kundmachung für Besitzer von Obligationen des Etsch- regnlirnngs - Anlehens. Mit Bezug auf die hierämtlliche Kund machung vom 31. März
07.07.1882
Animated view View list View tiles
08 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/328388/328388_31_object_4614566.png

Führer durch Bozen-Gries : unter besonderer Berücksichtigung der vier neuen Bergbahnen und der großen Dolomitenstraße

Author: Wolff, Karl Felix ;
Publication year:1909
Place of publication:Bozen
Publisher:Selbstverl. des Verfs.
Physical description:196 S. : Ill., Kt.. - 1. Tsd.
Type of medium:Book
Language: Deutsch
Subject heading:g.Bozen;f.Führer ; <br>g.Gries <Bozen>;f.Führer ; <br>g.Südtirol;f.Führer ; <br>g.Bozen <Region>;f.Führer
Category: Geographie, Reiseführer
Notation:12 Fü - Tir<br>23 Tir 11 S
Location mark:II A-27.149
IDN:328388
Notations:In Fraktur. - Nebent.: Bozen-Gries

Hits:Page 31
Snippet:
Franzensfeste—Budapest, während der Meraner Kursaison (1. Sep tember bis 31. Mai): Meran—Bozen—Budapest und Meran— Bozen—Innsbruck—Arlberg—Ostende, endlich Innsbruck—Paris. Speisewagen: Bozen—München, Innsbruck—München, Villach—Leoben (beim Tagesschnellzug Bozen—Wien, der einstweilen nur im Sommer ver kehrt), endlich Bozen—Verona. Schlafwagen: Bozen—München und München—Bozen, Bozen—Wien und Wien—Bozen. Fahrtdaner: Stunden Von München nach Bozen 7—8 „ Berlin nach Bozen 17—22 „ Leipzig nach Bozen

15—18 „ Hamburg nach Bozen (über München) 24 „ Ostende nach Bozen 25 „ London über Dover —Calais—Basel—Innsbruck nach Bozen ... 30 „ Wien nach Bozen 15 „ Budapest nach Bozen 18—20 „ Rom nach Bozen 18 „ Venedig nach Bozen 6 „ Mailand nach Bozen 7 „ der Riviera nach Bozen 18 „ Zürich nach Bozen lì „ Paris nach Bozen 37 „ St. Petersburg nach Bozen 65 „ Salzburg nach Bozen 1V „ Innsbruck nach Bozen 3^—4 „ Verona nach Bozen 3—4 „ Köln nach Bozen 19 „ Graz nach Bozen 11 „ Frankfurt a. M. nach Bozen 14 Prag
1909
Animated view View list View tiles
09 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/482487/482487_25_object_4842040.png

Jahres-Bericht der Öffentlichen Handelsschule in Bozen ; 18. 1907/08)

Author:
Publication year:(1908)
Place of publication:-
Publisher:-
Physical description:62 S.
Type of medium:Book
Language: Deutsch
Subject heading:-
Category:
Notation:-
Location mark:II Z 99/18(1907-08)
IDN:482487
Notations:-

Hits:Page 25
Snippet:
Zweite Klasse. 1. Angelini Gustav aus Bozen, Tirol. 2. *Bonamici Vigil aus Mocenigo, Tirol. 3. Frank Artur aus Meran, Tirol. 4. Marinelli Alfons aus Mezolombardo, Tirol. 5. Meßner Ernst aus Brixlegg, Tirol. 6. Putz Paul aus Meran, Tirol. 7. Rimgaldier Viktor aus Castello bei Cavalese, Tirol. 8. Störi Friedrich aus Budapest, Ungarn. 9. Ungericht Josef aus Dorf Tirol, Tirol.
(1908)
Animated view View list View tiles
10 /tessmannDigital/presentation/media/image/Page/483403/483403_237_object_4888509.png

Personal- und Ortsverzeichnis ; 1917

Author: Diözese <Bozen; Brixen>
Publication year:(1917)
Place of publication:Brixen
Publisher:Weger
Physical description:454 S.
Type of medium:Book
Language: Deutsch; Italienisch
Subject heading:g.Bozen-Brixen <Diözese>;f.Schematismus
Category: Allgemeines, Nachschlagewerke , Religion, Theologie
Notation:3 Kg 3 Tir - Z<br>23 Tir 3 S - Z<br>1 Adr - Tir
Location mark:II Z 257/1917
IDN:483403
Notations:In Fraktur<br />Parallelsachtitel: Catalogo delle persone e delle località<br />Nebeneintr. Sachtitel: Catalogus cleri Bauzanensis Brixinensis // Schematismus des Säkular- und Regular-Klerus der Diözese Brixen // Adressbuch der Geistlichkeit der Diözese Brixen // Adressbuch der Säcular- und Regular-Geistlichkeit der Diözese Brixen // Schematismus der Geistlichkeit der Diözese Brixen // Schematismus der Säcular- und Regular-Geistlichkeit der Diözese Brixen // Schematismus des Säkular- und Regular-Klerus der Diözese Bressanone // Schematismus Dioecesis Brixinensis

Hits:Page 237
Snippet:
Fr, Gabor Stephan, MalacZka (Ungarn) 93. — Gächter Paul, Golbach (Schweiz) 98. — Grieger Koloman, SZepesvuralja (Ungarn) 93. — HabeZ Josef, PodklaSteri (Mähren) 94. — Happacher Peter, Kiens 94. — Hejda Franz, Mährisch-Weißkirchen 94. — Hermann Viktor, Budapest 96. — Holl Oswald, Wotsch (Böhmen) 91. — Höllhumer Josef, Traun (O.-Oest.) 93. — Hofbauer Josef, Mattighofen (O.-Oest.) 94. — Hofmann Johann, St. Magdalena i. Gsies 94 — Holzer Johann, Wiener-Neustadt 96. — Hutter Karl, Diepoldsau

(Schweiz) 88. — Juri:- Josef, Duboeac (Bosnien) 94. — Just Josef, Braunau (Böhmen) 96. — Keller Josef, SZentfülöp (Ungarn) 94. — Keszcg Emmerich, Szabadka (Ungarn) 95. — Lafranco Stephan, Budapest 95. — Leyerer Georg, Strachowitz (Böhmen) 95. — Maier Alois, Sprmgenberg (Böhmen) 95. — Maneschg Johann, St. Vigil i. Enneberg 92. — Markovie Thomas, Livno lBosnien) 94. — Masla,' Nikolaus, Borut (Herzegowina) 95. — Mesarie Paul, Prelog (Ungarn) 94. — Mirski Wenzel, Zywiec (Galizien) 92. — Mitzka Franz, Wien

95. — Modröin Felix, Portare (Kroatien) 88. — Molnür Friedrich, Budapest 93. — Nagy Nikolaus, Homok (Ungarn) 94. )— Neubauer Werner, Gebirgsmudorf (Böhmen) 95. — Olasz Peter, Großwardein (Ungarn) 95, — Pokornz^ Ferdinand, Gaya (Mähren) 93. — Polenyi Franz, Oszlàny (Ungarn) 92. — Ralle Jakob, Vaskut (Ungarn) 94. -— Schichta Viktor, Aranypatak (Ungarn) 95. — Schulz Augustin, Nagybecskerek (Ungarn) 93. — ©inrz Johann, Franenberg (Mähren) 92. — Springer Paul, Schönberg (Pr.-Schl.) 87. — Tüll Alois, Budapest
(1917)
Animated view View list View tiles