Taufers im Pusterthale : Führer in der Umgebung von Taufers mit Berücksichtigung der Touren in den Nebenthälern

Anno di pubblicazione: 1874
Editore: Mahl
Descrizione fisica: 34 S.
Lingua: Deutsch
Categoria: Sport, Spiel
IDN: 463059
Segnatura: II A-35.739
indicizzazione OCR: si